Graduado para Consorcio Sanitario de Tarrasa

Publicado en Implantación y configuración de sistemas, Informático el 4 mar, 2019

Bolsa de Trabajo COGITT Barcelona

Funcions principals del lloc de treball

• Analitzar, dissenyar, desenvolupar i documentar el software pels projectes que es plantegin.

• Mantenir software existent: correctiu, evolutiu del programari actual, així com la documentació corresponent.

• Analitzar e implantar les tecnologies més adequades al Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

• Revisar i implementar nous circuïts dins del model de l’entitat.

• Garantir màxima homogeneïtat de les dades CST.

• Liderar projectes de desenvolupament i/o implantació de software, tant internament com a nivell d’usuari.

• Donar suport a nivell I d’aplicacions per la resolució de bugs i incidències.

• Realitzar propostes de millora tecnològica i d’aplicació que s‘hagin prèviament consensuat.

• De forma general, documentar els desenvolupament i implantacions.

Requisits dels candidats

• Titulació: Diplomat o grau

• Experiència de 3 anys en gestió de serveis.

• Windows Servers, de 2003 a 2012.

• Linux. • VMWare, de 4.0 a 5.0.

• BBDD MySQL, MsSQL i Oracle.

• Entorns de xarxa LAN i WAN.

• Entorns de Firewals.

Es valorarà

• Habilitats pràctiques en la utilització de les eines tecnològiques actuals: ofimàtica, ERP, programari de facility managemant., etc.

• Experiència en el sector Salut..

• Experiència en el sector públic .

• Compromís amb la organització i treball en equip.

• Bona capacitat de comunicació.

Centre de treball Hospital de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa).Carretera de Torrebonica s/n

S’ofereix

• Contracte interinitat, amb una durada mínima d’1 any.

• Data d’incorporació prevista: De forma immediata.

• Franja Horària: entre les 8:00 i les 16:30 hores (Dlls a Dv) amb una jornada diària de 7,5 hores.

• Jornada Anual: 1.640 hores.

• Sou Anual: Segons taules salaris estipulades al conveni laboral. 

Interessats/des caldrà que envieu el vostre currículum vitae no més tard del dia 31 de març del 2019, a l’adreça de correu nchueca@cst.cat.  

Como aplicar :

Debes hacer login para poder ver los detalles.